Emfitevmata-Dontion.gr

Εμφυτεύματα Δοντιών | Γέφυρες | Οδοντοστοιχίες ★ Σύγκριση

| 24 Απριλίου 2014 | Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2018
Εμφυτεύματα Δοντιών

Οι Επιλογές για την Αντικατάσταση Δοντιών

Τα οδοντικά εμφυτεύματα θεωρούνται σαν μια ακριβότερη επιλογή θεραπείας για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων δοντιών σε σχέση με εναλλακτικές λύσεις όπως οι γέφυρες και οι μερικές ή ολικές κινητές οδοντοστοιχίες. Όμως, λόγω της συγκριτικά μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των εμφυτευμάτων δοντιών, σε βάθος χρόνου αυτά αποτελούν όχι μόνο την αποτελεσματικότερη αλλά είναι τελικά και η πιο οικονομική και συμφέρουσα επιλογή.

Εμφυτεύματα Δοντιών | Γέφυρες | Οδοντοστοιχίες Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Σε προηγούμενο άρθρο εξετάσαμε γιατί πρέπει να αντικαθιστούμε τα χαμένα δόντια ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στο στόμα μας και να προλάβουμε την απώλεια περισσότερων δοντιών. Στην συνέχεια θα συγκρίνουμε τις διαθέσιμες μεθόδους για αντικατάσταση των χαμένων δοντιών και θα αξιολογήσουμε τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των λύσεων που βασίζονται στην χρήση εμφυτευμάτων.

Το υψηλό κόστος των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για αρκετούς ασθενείς που θα ήθελαν να τα επιλέξουν σαν λύση για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων χαμένων φυσικών δοντιών. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς αναγκάζονται λόγω της υψηλής τιμής τους να επιλέξουν άλλες λύσεις παρότι γνωρίζουν ότι αυτές υστερούν ποιοτικά και αισθητικά σε σχέση με τα εμφυτεύματα.

Αν βρεθείτε σε ανάλογη θέση και πρέπει να επιλέξετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για να πάρετε τη σωστή απόφαση από οικονομικής πλευράς θα πρέπει να συγκρίνετε τις εναλλακτικές θεραπείες λαμβάνοντας υπόψιν σας όχι μόνον το αρχικό κόστος θεραπείας αλλά το μακροχρόνιο συνολικό κόστος της κάθε επιλογής σε βάθος τουλάχιστον μιας εικοσαετίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους απο λειτουργικής αλλά και αισθητικής πλευράς.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας όταν θέλουμε αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα χαμένα δόντια και πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων, γεφυρών δοντιών ή τεχνητών οδοντοστοιχιών είναι:

Λειτουργικό αποτέλεσμα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι ότι καλύτερο μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη οδοντιατρική που να δείχνει και να λειτουργεί σαν τα φυσικά μας δόντια. Τα τεχνητά δόντια επί εμφυτευμάτων παρέχουν αρκετά φυσική αίσθηση τόσο για την πίεση όσο και για την θερμοκρασία κάτι που δεν ισχύει για γέφυρες και οδοντοστοιχίες. Λόγω της μεγαλύτερης αντοχής τους κατά τη μάσηση τα εμφυτεύματα παρέχουν μεγαλύτερη ποικιλία στην διατροφή μας χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν για τις γέφυρες και τις τεχνητές οδοντοστοιχίες. Μόνον με τα εμφυτεύματα μπορεί να επιτευχθεί πλήρης αποκατάσταση της λειτουργικότητας του στόματος μετά από μια απώλεια δοντιών.

★ Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Αισθητικό αποτέλεσμα

Τα εμφυτεύματα δοντιών προσφέρουν την πληρέστερη λύση και λειτουργικά αλλά και αισθητικά. Οι ολοκεραμικές στεφάνες επί εμφυτευμάτων δεν ξεχωρίζουν καθόλου από τα φυσικά δόντια παρέχοντας το καλύτερο δυνατόν αισθητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα τα εμφυτεύματα βοηθούν να αποφευχθεί η απώλεια οστού από τη γνάθο και να διατηρηθεί το σχήμα του προσώπου. Με άλλες μεθόδους αποκατάστασης σταδιακά συμβαίνει συρρίκνωση των γνάθων και το πρόσωπο δείχνει σημεία γήρανσης.

★ Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα δόντια ή ιστούς

Για να τοποθετηθεί μία γέφυρα, ο οδοντίατρος θα πρέπει να τροχίσει τα υγιή δόντια εκατέρωθεν του κενού διαστήματος ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν επάνω τους οι στεφάνες που θα στηρίζουν την γέφυρα. Εκτός της άμεσης βλάβης που γίνεται σε υγιή δόντια, αυτά γίνονται πιο επιρρεπή σε προβλήματα τερηδόνας στο μέλλον λόγω της ύπαρξης της γέφυρας. Πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να απομακρύνουν αποτελεσματικά την μικροβιακή πλάκα γύρω και κάτω από τις γέφυρες δοντιών αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης ουλίτιδας και τερηδόνας με αρνητικές συνέπειες στα γειτονικά φυσικά δόντια. Επίσης στο σημείο που λείπει κάποιο δόντι, το οστό της γνάθου έχει την τάση να αδυνατίζει και να υποχωρεί. Σταδιακά τα γειτονικά δόντια αρχίζουν να εμφανίζουν αυξημένη κινητικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία στήριξης της γέφυρας.

Η απώλεια οστικής μάζας από τα οστά των γνάθων είναι επίσης μεγάλο πρόβλημα όταν χρησιμοποιούνται κινητές οδοντοστοιχίες. Η γνάθος υποχωρεί και η τεχνητή οδοντοστοιχία αρχίζει να μην ταιριάζει και να μην στέκεται σωστά δημιουργώντας την ανάγκη επιδιόρθωσης ή και αντικατάστασης

Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν σαν τα φυσικά δόντια χωρίς κάποιο από αυτά τα προβλήματα. Η τοποθέτηση τους γίνεται χωρίς αρνητικές συνέπειες για τα γειτονικά δόντια, ενώ μάλιστα με την πλήρωση του κενού χώρου αυτά αποκτούν ξανά την πλευρική στήριξη τους. Ο καθαρισμός τους δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις αλλά γίνεται όπως και για ένα φυσικό δόντι, χωρίς να υπάρχει αύξηση του κινδύνου οδοντιατρικών προβλημάτων. Τέλος, το εμφύτευμα ασκεί πίεση στο οστό της γνάθου όπως και το φυσικό δόντι αποτρέποντας τον κίνδυνο αποδόμησης του και απώλειας οστού.

★ Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Εγγύηση αποτελέσματος

'Οταν πρόκειται να αποκτήσετε μια νέα γέφυρα δοντιών ή μία τεχνητή οδοντοστοιχία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες η αποκατάσταση των δοντιών θα έχει ολοκληρωθεί. Ακόμη και αν προκύψει κάποιο πρόβλημα και η γέφυρα ή η οδοντοστοιχία δεν ταιριάζει σωστά, ο οδοντίατρος θα κάνει τις ανάλογες προσαρμογές και διορθώσεις χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς.

Σε μια θεραπεία με χρήση εμφυτευμάτων όμως δεν υπάρχει κάποια εγγύηση 100% επιτυχίας. Αν και τα ποσοστά επιτυχίας στα εμφυτεύματα είναι πλέον πολύ υψηλά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα αποτυχίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, λόγω της μακροχρόνιας περιόδου οστεοενσωμάτωσης, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή εκτίμηση για την επιτυχία της θεραπείας πριν περάσουν αρκετοί μήνες μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας της εμφύτευσης, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή με αποτέλεσμα πολλούς χαμένους μήνες και διπλάσιο κόστος θεραπείας.

Οι πιθανότητες επιτυχίας των εμφυτευμάτων δοντιών σε υγιές οστό είναι κατά μέσο όρο πάνω από 95-97%, μειούμενες σε 85-90% όταν υπάρχει έλλειψη οστού και απαιτείται η χρήση οστικών μοσχευμάτων. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι οι πιθανότητες αποτυχίας ενός εμφυτεύματος είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερες στους καπνιστές.

★ Καλύτερη Επιλογή: Γέφυρες/Οδοντοστοιχίες

Πολυπλοκότητα/Δυσκολία Διαδικασίας

Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων δοντιών είναι σίγουρα μια αρκετά πιο πολύπλοκη διαδικασία, η οποία μάλιστα απαιτεί και τουλάχιστον μία και συχνότερα δύο οδοντιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις αρχικά για να γίνει η εμφύτευση και κατόπιν για την αποκάλυψη του εμφυτεύματος μετά την οστεοενσωμάτωση. Είναι πιθανόν επίσης να χρειάζονται πριν την επέμβαση πρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις ή και προπαρασκευαστικές χειρουργικές θεραπείες όπως οστικά μοσχεύματα ή ανύψωση ιγμορείου.

★ Καλύτερη Επιλογή: Γέφυρες/Οδοντοστοιχίες

Απαιτούμενος Χρόνος Θεραπείας

Οι γέφυρες και οι τεχνητές οδοντοστοιχίες μπορεί να είναι έτοιμες μέσα σε λίγες ημέρες. Τα εμφυτεύματα δοντιών απαιτούν αρκετούς μήνες μετά την τοποθέτηση τους για να ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση τους και να τοποθετηθεί η προσθετική αποκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να μείνει για αρκετό διάστημα χωρίς ένα ή περισσότερα δόντια, ή θα πρέπει να κατασκευαστεί μία προσωρινή αποκατάσταση (ιδίως αν λείπουν μπροστινά δόντια). Αν και τελευταία σε αρκετά περιστατικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον η τεχνική της άμεσης φόρτισης, γενικά οι θεραπείες με χρήση εμφυτευμάτων απαιτούν περισσότερο χρόνο.

★ Καλύτερη Επιλογή: Γέφυρες/Οδοντοστοιχίες

Άνεση στη χρήση

Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν σαν τα φυσικά δόντια χωρίς μάλιστα να έχουν καμμία ιδιαίτερη απαίτηση στον καθαρισμό τους εκτός από την καθημερινή στοματική υγιεινή όπως όλα τα υπόλοιπα δόντια. Οι γέφυρες δοντιών παρέχουν την ίδια σταθερότητα με τα εμφυτεύματα αλλά έχουν αυξημένες ανάγκες καθαρισμού για να αποφευχθεί η εκδήλωση τερηδόνας και ουλίτιδας λόγω συσσώρευσης μικροβιακής πλάκας και τροφών ανάμεσα στην γέφυρα και τα ούλα. Οι κινητές οδοντοστοιχίες είναι η λιγότερο άνετη λύση, με πολλά προβλήματα σταθεροποίησης τους που απαιτούν την χρήση στερεωτικών ουσιών αλλά και συχνούς ερεθισμούς και τραυματισμούς των ούλων.

★ Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Διάρκεια Ζωής

Τα εμφυτεύματα δοντιών εφόσον τοποθετηθούν και οστεοενσωματωθούν σωστά μπορούν να διατηρηθούν για όλη μας την ζωή. Η μόνη απαίτηση είναι η σωστή φροντίδα των εμφυτευμάτων με την τήρηση της καθημερινής στοματικής υγιεινής. Ως μέση διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων θεωρούνται τα 20 χρόνια.

Αντιθέτως, οι γέφυρες δοντιών έχουν μέσο όρο ζωής τα 10 χρόνια, πριν χρειασθεί να αντικατασταθούν λόγω φθοράς είτε της ίδιας της γέφυρας είτε των δοντιών που την υποστηρίζουν. Παρομοίως οι τεχνητές οδοντοστοιχίες χρειάζονται αντικατάσταση το πολύ σε 10 χρόνια γιατί δεν θα εφαρμόζουν πλέον, ενώ ήδη στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί να έχουν χρειαστεί να γίνουν 2-3 μικροδιορθώσεις και προσαρμογές τους.

★ Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Κόστος Θεραπείας

Τα εμφυτεύματα δοντιών, είτε σαν μεμονωμένα εμφυτεύματα είτε σε συνδυασμό με γέφυρες ή οδοντοστοιχίες στηριζόμενες επί εμφυτευμάτων στοιχίζουν ανά δόντι αρκετά περισσότερο από τις εναλλακτικές συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις. Μακροχρόνια όμως τα εμφυτεύματα αποδεικνύονται σαν πιο συμφέρουσα λύση λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε το κόστος θεραπείας μεταξύ εμφυτευμάτων, γέφυρας και οδοντοστοιχίας σε βάθος 20ετίας, θα πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον στο διπλάσιο του αρχικού κόστους για τις γέφυρες και τις οδοντοστοιχίες που θα πρέπει να αντικαταστήσουμε στην δεκαετία ενώ δεν θα χρειαστεί το ίδιο για τα εμφυτεύματα. (Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την σύγκριση κόστους)

★ Άμεσο Κόστος - Καλύτερη Επιλογή: Γέφυρες/Οδοντοστοιχίες

★ Μακροχρόνιο Κόστος - Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Ποιά είναι συνολικά η καλύτερη επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να στοιχίζουν αρχικά περισσότερο από μια γέφυρα ή μια τεχνητή οδοντοστοιχία, αλλά σίγουρα έχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα και τελικά είναι μια επιλογή που σε βάθος χρόνου μπορεί να αποδειχθεί και πιό συμφέρουσα από πλευράς συνολικού κόστους.

Μειονεκτήματα Εμφυτευμάτων Πλεονεκτήματα Εμφυτευμάτων
Πολυπλοκότητα/Δυσκολία Διαδικασίας
Μεγαλύτερος Χρόνος Θεραπείας
Χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα
Υψηλό Άμεσο Κόστος
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Αισθητικό αποτέλεσμα
Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα δόντια
Άνεση στη χρήση
Διάρκεια Ζωής
Μικρότερο Μακροχρόνιο Κόστος

Η ικανότητα των εμφυτευμάτων δοντιών να λειτουργούν σαν τα φυσικά δόντια, να προλαμβάνουν την απώλεια οστού από τη γνάθο, να διευκολύνουν την καθημερινή στοματική υγιεινή και να διατηρούν την ακεραιότητα των γειτονικών δοντιών σε συνδυασμό με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αποτελούν πλεονεκτήματα που δικαιολογούν πλήρως το υψηλότερο κόστος τοποθέτησης τους.

Τα εμφυτεύματα δοντιών προσφέρουν μια μόνιμη λύση για την αντικατάσταση ενός, περισσότερων ή και όλων των φυσικών δοντιών που έχουμε χάσει, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

  Προηγούμενο άρθρο → Γιατί Χρειάζεται η Αντικατάσταση Χαμένων Δοντιών με Εμφυτεύματα;
  Επόμενο άρθρο → Επιλογές Θεραπείας για Αντικατάσταση Δοντιών με Οδοντικά Εμφυτεύματα
 

Emfitevmata-Dontion.gr
Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Πολιτική Απορρήτου | Site Map
Το περιεχόμενο των σελίδων του ιστοχώρου Emfitevmata-Dontion.gr όπως κείμενα, εικόνες, ή άλλο υλικό διατίθεται μόνο για λόγους ενημέρωσης.
Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υποκαταστήσουν την επαγγελματική συμβουλή, διάγνωση, ή θεραπεία του οδοντιάτρου σας.
Copyright © 2012-2019, Emfitevmata-Dontion.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.