Emfitevmata-Dontion.gr

Εμφυτεύματα Δοντιών ★ Επιπλοκές (συνέχεια)

| 24 Απριλίου 2014 | Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2018
περιεμφυτευματιτιδα

Επιπλοκές Οδοντικών Εμφυτευμάτων

Στο άρθρο αυτό αναλύονται τα πιθανά αίτια που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε μία θεραπεία με χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων, τα οποία οφείλονται είτε σε σφάλματα κατά την διαδικασία εμφύτευσης είτε σε αστοχία (θραύση) του υλικού του εμφυτεύματος.

Σε προηγούμενα άρθρα είχαν συζητηθεί άλλες πιθανές αιτίες επιπλοκών όπως η αποτυχία της οστεοενσωμάτωσης του εμφυτεύματος στη γνάθο και η μόλυνση της περιοχής εμφύτευσης που μπορεί να προκαλέσει περιεμφυτευματίτιδα.

Στις περιπτώσεις που τελικά οδηγούν σε απώλεια του εμφυτεύματος συνήθως συνυπάρχουν περισσότερα προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα χειρουργικό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση που να προκαλέσει απώλεια οστού και αδυναμία οστεοενσωμάτωσης με αποτέλεσμα να χρειασθεί η αφαίρεση του εμφυτεύματος.

Αιτίες επιπλοκών λόγω σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

Τα χειρουργικά λάθη κατά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος δοντιού είναι μία από τις αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν επιπλοκές ή και απώλεια του εμφυτεύματος. Τα προβλήματα αυτής της αιτιολογίας είναι πολύ σπάνια όταν η επέμβαση γίνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο εμφυτευματολόγο.

Οι επιπλοκές εμφυτευμάτων δοντιών λόγω χειρουργικών λαθών οφείλονται συνήθως σε ελλιπή σχεδιασμό θεραπείας, λανθασμένη εκτίμηση της ποιότητας του οστού ή της ανατομίας της περιοχής εμφύτευσης, ή σε εσφαλμένους χειρισμούς κατά την επέμβαση:

 • Έλλειψη υγιούς οστού - Αν ο οδοντίατρος αποφασίσει να τοποθετήσει ένα εμφύτευμα σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει αρκετό οστό ή δεν έχει αρκετή πυκνότητα για να το στηρίξει επαρκώς, είναι πιθανόν να αποτύχει η οστεοενσωμάτωση με αποτέλεσμα το εμφύτευμα να είναι χαλαρό. Αν το πρόβλημα συνδυαστεί και με υπερφόρτιση μπορεί εκτός της αποτυχίας του εμφυτεύματος να υπάρξει και κάταγμα της γνάθου.
 • Τοποθέτηση εμφυτεύματος πολύ κοντά στη ρίζα άλλου δοντιού - Εκτός από το πρόβλημα οστεοενσωμάτωσης λόγω έλλειψης αρκετού οστού μεταξύ τους, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της ρίζας του φυσικού δοντιού, αλλά και αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης του εμφυτεύματος αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα (πχ. απόστημα) στο φυσικό δόντι.
 • Τοποθέτηση πολύ κοντά σε άλλο εμφύτευμα - Αν το εμφύτευμα τοποθετηθεί πολύ κοντά σε ένα άλλο προυπάρχον εμφύτευμα χωρίς να υπάρχει αρκετή ποσότητα οστού μεταξύ τους, η διαδικασία δημιουργίας νέου οστού που θα περιβάλλει και θα σταθεροποιήσει το εμφύτευμα μπορεί να είναι πολύ αργή ή και ανεπιτυχής.
 • Βλάβη άλλων δοντιών - Αν δεν γίνει σωστή εκτίμηση της θέσης των ριζών των φυσικών δοντιών που βρίσκονται εκατέρωθεν της περιοχής εμφύτευσης, είναι πιθανόν να προκληθεί βλάβη σε αυτά που να απαιτεί απονεύρωση ή ακροριζεκτομή.
 • Λανθασμένη θέση εμφύτευσης - Αν το εμφύτευμα τοποθετηθεί σε λάθος θέση εκτός της ευθείας των υπόλοιπων δοντιών ή σε λανθασμένη γωνία, εκτός από το άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα, μπορεί να επηρεάσει την σύγκλειση των δοντιών δημιουργώντας προβλήματα στην μάσηση και δυσκολεύοντας τον καθαρισμό γύρω από το τεχνητό δόντι. Επιπλέον, η κατανομή πίεσης στο τεχνητό δόντι δεν θα είναι σωστή και μπορεί να προκαλέσει θραύση του εμφυτεύματος ή βλάβη στο οστό.
 • Υπερφόρτιση - Αρκετές περιπτώσεις επιπλοκών και απώλειας εμφυτευμάτων (αποτυχημένη οστεοενσωμάτωση, φλεγμονή, απορρόφηση οστού, κάταγμα, θραύση) οφείλονται σε υπερφόρτιση τους, δηλαδή άσκηση υπερβολικής πίεσης επάνω τους. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δημιουργηθούν προβλήματα σύγκλεισης (πχ. η στεφάνη του εμφυτεύματος προεξέχει από τα διπλανά δόντια) ή αν τοποθετηθούν λιγότερα εμφυτεύματα από όσα χρειάζονται για τη στήριξη μιάς γέφυρας ή τεχνητής οδοντοστοιχίας με στόχο τη μείωση του κόστους θεραπείας.
 • Βλάβη νεύρων - Η βλάβη νεύρων είναι μια επιπλοκή που συμβαίνει αν πιεστούν ή τραυματιστούν τα νεύρα που διατρέχουν τις γνάθους κατά την διάνοιξη της οπής στο οστό ή κατά το 'βίδωμα' του εμφυτεύματος. Πρόκειται για μία αρκετά συχνή επιπλοκή των εμφυτευμάτων της κάτω σιαγόνας και μπορεί να προκαλέσει πόνο και μούδιασμα στα ούλα, χείλη, γλώσσα ή το πηγούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να είναι μόνιμη παρά την αφαίρεση του εμφυτεύματος.
 • Λάθος διαστάσεις - Αν η διάμετρος της οπής δεν είναι η σωστή για το συγκεκριμένο εμφύτευμα που θα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα οστεοενσωμάτωσης.
 • Διάτρηση ιγμορείου - Μπορεί να συμβεί σε εμφυτεύματα της άνω σιαγόνας όταν το οστό δεν έχει επαρκές βάθος. Το εμφύτευμα μπορεί να εισχωρήσει στην κοιλότητα του ιγμορείου αποτελώντας πηγή πιθανής μόλυνσης. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενίσχυση του οστού με οστικά μοσχεύματα. Η διαδικασία είναι γνωστή σαν 'ανύψωση ιγμορείου'.
 • Κάταγμα σιαγόνας - Πρόκειται για πολύ σπάνια επιπλοή που μπορεί να συμβεί αν επιχειρηθεί η τοποθέτηση εμφυτεύματος κάτω γνάθου όταν δεν υπάρχει αρκετό βάθος ή οστική πυκνότητα. Η διάνοιξη της οπής για να τοποθετηθεί το εμφύτευμα αδυνατίζει ακόμη περισσότερο το οστό, και όταν ασκηθεί πίεση για το 'βίδωμα' του εμφυτεύματος το οστό μπορεί να μην αντέξει και να προκληθεί κάταγμα γνάθου.

Αιτίες επιπλοκών λόγω θραύσης του εμφυτεύματος δοντιού

Το σπάσιμο της βάσης του εμφυτεύματος είναι μια επιπλοκή που μπορεί να συμβεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Υπερφόρτιση - Η κανονική χρήση ενός εμφυτεύματος είναι να υποκαταστήσει τη ρίζα ενός μεμονωμένου χαμένου δοντιού. Λόγω του υψηλού κόστους, είναι αρετά συχνό να τοποθετούνται μόνο λίγα εμφυτεύματα και σε αυτά να στηρίζονται γέφυρες ή τεχνητές οδοντοστοιχίες που αντικαθιστούν πολλαπλάσια δόντια. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα εμφύτευμα μπορεί να ασκείται πίεση που αντιστοιχεί σε 2, 3 ή περισσότερα φυσικά δόντια. Το υλικό του εμφυτεύματος μπορεί να μην αντέξει τόσο μεγάλες πιέσεις και να σπάσει.
 • Άνιση φόρτιση - Υπερφόρτιση και θραύση εμφυτεύματος μπορεί να συμβεί και λόγω λανθασμένης τοποθέτησης που προκαλεί ανισοκατανομή της πίεσης που ασκείται πάνω στο εμφύτευμα κατά την μάσηση.
 • Κακή ποιότητα υλικού - Ορισμένοι οδοντίατροι στη προσπάθεια μείωσης του κόστους της θεραπείας μπορεί να χρησιμοποιήσουν φθηνά εμφυτεύματα που συνήθως είναι φτιαγμένα από υλικά χαμηλής ποιότητας και αντοχής.
 • Βρουξισμός - Ο βρουξισμός, δηλαδή το σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών, είναι συχνά αιτία θραύσης των κεραμικών αποκαταστάσεων ή ακόμη και των εμφυτευμάτων. Τα άτομα που έχουν ιστορικό βρουξισμού πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικούς νάρθηκες δοντιών κατά τον ύπνο για να μειωθεί ο κίνδυνος αποτυχίας του εμφυτεύματος.

Εξετάζοντας τα διάφορα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν αποτυχία ενός οδοντικού εμφυτεύματος, διαπιστώνουμε ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για επιτυχημένη έκβαση της θεραπείας είναι η σωστή επιλογή εμφυτευματολόγου.

Οι επιπλοκές εμφυτευμάτων που οφείλονται σε χειρoυργικά λάθη ή ελλιπή σχεδιασμό θεραπείας σχετίζονται άμεσα με την εμπειρία, τις γνώσεις και την δεξιότητα του εμφυτευματολόγου οδοντιάτρου. Η επιτυχής θεραπεία απαιτεί σωστό σχεδιασμό μετά από λεπτομερή ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο και ακρίβεια στην εκτέλεση των χειρισμών κατά την χειρουργική επέμβαση. Αν και η πιθανότητα επιπλοκών δεν μπορεί να αποκλειστεί, αυτές μπορεί να ελαχιστοποιηθούν με την επιλογή ενός εξειδικευμένου και έμπειρου εμφυτευματολόγου.

  Επόμενο άρθρο → Περιεμφυτευματίτιδα • Επιπλοκές λόγω Μόλυνσης του Οδοντικού Εμφυτεύματος
 

Emfitevmata-Dontion.gr
Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Πολιτική Απορρήτου | Site Map
Το περιεχόμενο των σελίδων του ιστοχώρου Emfitevmata-Dontion.gr όπως κείμενα, εικόνες, ή άλλο υλικό διατίθεται μόνο για λόγους ενημέρωσης.
Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υποκαταστήσουν την επαγγελματική συμβουλή, διάγνωση, ή θεραπεία του οδοντιάτρου σας.
Copyright © 2012-2019, Emfitevmata-Dontion.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.