Emfitevmata-Dontion.gr

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των mini Εμφυτευμάτων

| | Τελευταία ενημέρωση:
mini Εμφυτεύματα Δοντιών

mini Εμφυτεύματα Δοντιών

Τα mini εμφυτεύματα δοντιών (MDI) είναι μία από τις σχετικά πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της εμφυτευματολογίας και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά των συμβατικών εμφυτευμάτων σε ασθενείς που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των mini εμφυτευμάτων μικρής διαμέτρου καθώς και οι περιορισμοί στην χρήση τους.

Πλεονεκτήματα των mini εμφυτευμάτων δοντιών

Το σημαντικότερο όφελος που προσφέρουν τα mini εμφυτεύματα στην εμφυτευματολογία είναι ότι αποτελούν μια εναλλακτική και μάλιστα οικονομικότερη λύση από τα συμβατικά εμφυτεύματα δοντιών (εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προυποθέσεις), που μπορεί να βοηθήσει περισσότερους ασθενείς να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο τους πλεονέκτημα:

 • Τα mini εμφυτεύματα λόγω της μικρής διαμέτρου τους απαιτούν πολύ μικρότερη αφαίρεση οστού κατά την διάτρηση του για την τοποθέτηση τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ασθενείς, συνήθως μεγάλης ηλικίας, όπου είναι αδύνατη η τοποθέτηση κανονικής διαμέτρου εμφυτευμάτων λόγω έλλειψης επαρκούς οστού. Με τη χρήση τους, μπορεί να αποφευχθεί σε αρκετές περιπτώσεις η ανάγκη για χρήση οστικών μοσχευμάτων που αυξάνουν το κόστος και τη διάρκεια της θεραπείας.
 • Λόγω της μικρότερης πίεσης που ασκούν στο οστό, μπορεί να τοποθετηθούν πιο 'σφικτά' στο οστό χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα οστεοενσωμάτωσης. Επομένως, έχουν αυξημένη σταθερότητα αμέσως μετά την εμφύτευση τους και μπορεί να γίνει ευκολότερα και ασφαλέστερα άμεση φόρτιση τους.
 • Η τοποθέτηση τους είναι πολύ ταχύτερη και επιπλέον στα mini εμφυτεύματα μπορεί να γίνει άμεσα η προσαρμογή της προσθετικής αποκατάστασης. Όλη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μερικές ώρες και ο ασθενής να φύγει από το ιατρείο με ένα πλήρως λειτουργικό στόμα, χωρίς να χρειάζεται αναμονή μηνών όπως με τα συμβατικά εμφυτεύματα.
 • Η χειρουργική εμφύτευση είναι απλούστερη και λιγότερο επεμβατική καθώς απαιτούνται μικρότερες τομές στα ούλα και μικρότερη διάνοιξη στο οστό λόγω του μικρότερου μεγέθους τους. Επομένως μειώνεται η πιθανότητα χειρουργικών λαθών και εμφανίζουν μικρότερη συχνότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών.
 • Οι οδοντίατροι δεν χρειάζονται τόσο εκτενή εξειδικευμένη εκπαίδευση για τη χρήση τους όπως για τα συμβατικά, για αυτό παρέχονται από περισσότερους οδοντίατρους και όχι μόνον από ειδικούς εμφυτευματολόγους.
 • Τα mini εμφυτεύματα δοντιών είναι γενικά αρκετά πιό φθηνά από τα κανονικά οδοντικά εμφυτεύματα. Το μικρότερο κόστος τους δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ασθενείς να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων δοντιών.

Μειονεκτήματα και Περιορισμοί των mini εμφυτευμάτων δοντιών

Αν χρησιμοποιηθούν σωστά, τα mini εμφυτεύματα έχουν πολύ λίγα μειονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά. Σημαvτικά προβλήματα προκύπτουν συνήθως όταν δεν γίνεται σωστή χρήση τους σύμφωνα με τους περιορισμούς που υπάρχουν. Το μικρότερο μέγεθος τους απαιτεί πολύ καλό σχεδιασμό θεραπείας με προσεκτική μελέτη της σύγκλεισης, της κατανομής πίεσης κατά την μάσηση και των πλευρικών δυνάμεων που θα ασκούνται ώστε να επιλεγεί με ακρίβεια η σωστή θέση και γωνία εμφύτευσης.

 • Μικρότερη αντοχή. Λόγω της μικρής διαμέτρου τους είναι συχνότερα τα περιστατικά εμφάνισης κόπωσης του υλικού που μπορεί να οδηγήσουν σε θραύση και απώλεια του εμφυτεύματος. Επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις περιπτώσεις πχ. για αντικατάσταση μεμονωμένων πίσω δοντιών στα οποία ασκείται πολύ μεγάλη πίεση κατά τη μάσηση.
 • Ποιότητα υλικού. Επειδή συχνά προορίζονται για θεραπείες χαμηλού κόστους κυκλοφορούν αρκετά πολύ φθηνά mini εμφυτεύματα με χαμηλή ποιότητα υλικού που φυσικά είναι πιο επιρρεπή σε θραύση.
 • Λανθασμένη χρήση. Λόγω των μικρότερων απαιτήσεων για την εμφύτευση τους και της αυξανόμενης ζήτησης του σαν οικονομική επιλογή, πολλοί οδοντίατροι έχουν αρχίσει να προσφέρουν θεραπείες που βασίζονται σε mini εμφυτεύματα δοντιών χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία. Σαν αποτέλεσμα εμφανίζονται περιπτώσεις που η θεραπεία αποτυγχάνει λόγω προβληματικής τοποθέτησης τους ή χρήσης τους σε περιστατικά όπου δεν είναι κατάλληλα.
 • Φθορά. Τα mini εμφυτεύματα είναι συμπαγή με ενσωματωμένο το κολόβωμα, δηλαδή το πάνω τμήμα στο οποίο στηρίζεται η όποια οδοντική αποκατάσταση. Αν μετά από μακροχρόνια χρήση το τμήμα αυτό φθαρεί δεν μπορεί να αντικατασταθεί μεμονωμένα όπως στα συμβατικά εμφυτεύματα, αλλά θα πρέπει να βγεί και αλλαχτεί ολόκληρο το εμφύτευμα.
 • Μήκος. Σε αντιστάθμιση της μικρότερης διαμέτρου τα mini εμφυτεύματα έχουν κανονικό έως μεγάλο μήκος, δημιουργώντας περιορισμούς στη χρήση τους κυρίως στην άνω γνάθο όταν δεν υπάρχει αρκετό βάθος οστού.
 • Δεν μπορούν να τοποθετηθούν αμέσως μετά από εξαγωγή δοντιού. Θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει η επούλωση του τραύματος και να έχει δημιουργηθεί νέο οστό στο χώρο του φατνίου του εξαχθέντος δοντιού.

Περιορισμοί στη χρήση τους

Τα mini εμφυτεύματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί των συμβατικών σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση τους, και η παραβίαση τους οδηγεί συνήθως σε αποτυχία της θεραπείας.

 • Τα εμφυτεύματα μικρής διαμέτρου έχουν πιστοποιηθεί από την FDA μόνο για χρήση για την συγκράτηση κινητών τεχνητών οδοντοστοιχιών στην κάτω γνάθο. Παρότι η χρήση τους έχει επεκταθεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχει ακόμη γενική αποδοχή για την καταλληλότητα τους για άλλες χρήσεις.
 • Απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός εμφυτευμάτων. Για την αποτελεσματική και σταθεροποίηση μίας επένθετης οδοντοστοιχίας κάτω γνάθου απαιτούνται τουλάχιστον 4 mini εμφυτεύματα ενώ θα αρκούσαν 2 μόνον συμβατικά κανονικής διαμέτρου.
 • Δεν ενδείκνυνται για χρήση στην άνω γνάθο ιδίως όταν υπάρχει μικρότερη οστική πυκνότητα και στενή γειτνίαση με το ιγμόρειο. Για ασφαλή χρήση στην άνω γνάθο για την στήριξη μιας ολικής οδοντοστοιχίας μπορεί να χρειαστούν 10-12 mini εμφυτεύματα.

Τα mini εμφυτεύματα μπορεί να αποτελούν μιά εναλλακτική και μάλιστα οικονομικότερη λύση σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά για καλύτερα και πιο ασφαλή μακροχρόνια αποτελέσματα είναι προτιμότερο να επιλέγουμε κανονικής διαμέτρου εμφυτεύματα εάν αυτό είναι δυνατόν.

  Προηγούμενο άρθρο → Τύποι Οδοντικών Εμφυτευμάτων ★ Μέθοδοι Εμφύτευσης
  Σχετικό άρθρο → Τί είναι τα mini Εμφυτεύματα Δοντιών;
 

Emfitevmata-Dontion.gr
Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Πολιτική Απορρήτου | Site Map
Το περιεχόμενο των σελίδων του ιστοχώρου Emfitevmata-Dontion.gr όπως κείμενα, εικόνες, ή άλλο υλικό διατίθεται μόνο για λόγους ενημέρωσης.
Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υποκαταστήσουν την επαγγελματική συμβουλή, διάγνωση, ή θεραπεία του οδοντιάτρου σας.
Copyright © 2012-2018, Emfitevmata-Dontion.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.